Žydų gelbėtojai

Pagojienė Julijona

Julijona PAGOJIENĖ (1911–1988) Julius PAGOJUS (1894–1953) Iš Jehošua Šochoto prisiminimų: Pagojų šeimoje aš buvau 1942 metais, maždaug penkis mėnesius (birželio-spalio mėn.) Julius Pagojus buvo mano auklės Domicėlės, visus karo metus mane globojusios, brolis. Pagojai buvo mažažemiai neturtingi valstiečiai, jų kuklus ūkelis buvo Vilkaičių kaime netoli Telšių. Šeimoje buvo du vaikai: duktė Joana (Janė) maždaug dviem metais jaunesnė už mane ir dar visai mažas motinos žindomas berniukas Julius. Kai tėvai dirbdavo laukuose, dažnai pasiimdavo ir mus – vaikus kartu su savim. Kol tėvai dirbdavo, mudu su Jane prižiūrėdavome mažąjį broliuką – Juliuką. Kartais pasilikdavome vieni su Juliuku namuose, kadangi jų ūkelis buvo netoli miško, tai dažnai visi kartu eidavome uogauti. Mano buvimo pas Pagojus metu, mano mama buvo, palyginus, netoli – Gedvilų šeimoje. Mama mane retkarčiais lankydavo. 1942-ųjų rudenį mama mane pasiėmė pas Gedvilus, buvome jų šeimoje kartu apie pusantro mėnesio. Kurį laiką Pagojų šeimoje buvo ir mano brolis Chaimas, ir Rachelė Taic.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija