Žydų gelbėtojai

Papšys Juozas

Paulina Staškevičienė, jos dukros Aniceta ir Zosė Staškevičiūtės, sūnus Juozas Papšys

Paulina Staškevičienė su savo dukromis Aniceta ir Zose, bei sūnumi Juozu Papšiu karo metais gyveno netoli Radviliškio, Aukštelkų kaime.
1943 metais iš Šiaulių geto pabėgo septyni jauni žmmonės ir atėjo į Paulinos Staškevičienės namus. Tai buvo – Icchakas ir Benjaminas Lesčinskiai, Meirovičius, Samuelis Sašickis, Chaja Beraitė, Mordechajus ir Malka Nitzan. Iš pradžių jie prašė Pauliną Staškevičienę juos laikinai priglausti. Kadangi vyko kratos, buvo ieškoma žydų, pabėgusių iš Šiaulių geto, kitą dieną Juozas Papšys nuvedė visus toli į mišką ir padėjo išsikasti bunkerį, kuriame jie ir slėpėsi, kol baigėsi karas.
1944 metais, iš Linkaičių geto, pabėgo Estera Bekinaitė ir Arie (Liusikas) Bekinas (brolis ir sesuo). Apie tris mėnesius jie pragyveno Staškevičių daržinėje, slėptuvė buvo įrengta po šienu. Visa šeima jais nuoširdžiai rūpinosi ir maitino, čia Estera ir Arie Bekinai sulaukė išvadavimo.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija