Žydų gelbėtojai

Paškauskas Vaclovas

Vaclovas ir Ona Paškauskai bei Onos Paškauskienės sūnus iš pirmos santuokos Stanislovas Krivičius per karą gyveno nedidelėje, miškų apsuptoje sodyboje Klėriškių kaime, Kaišiadorių rajone. Pirmasis pas Vaclovą Paškauską atėjo prašyti pagalbos Icikas Kalamickas. Prieškaryje Icikas Kalamickas su šeima gyveno Sepijoniškių kaime, turėjo savo ūkį, vertėsi gyvulininkyste. Jis gerai pažinojo Vaclovą Paškauską, todėl ir neapsiriko kreipdamasis į jį. Suvokdamas, kad Kalamickams gresia mirtinas pavojus, Vaclovas Paškauskas, nepaisydamas pavojų, priėmė Iciko šeimą ir jo žmonos gimines. Kurį laiką žydai slėpėsi Paškauskų klojime. Tačiau po kaimą vis dažniau ėmė sukiotis policininkai, todėl ten likti buvo pavojinga, tad Kalamickų šeima išėjo ieškoti prieglobsčio pas kitus šio regiono ūkininkus.
1943-iųjų spalį, išgyvenę keletą akcijų Kauno gete, iš ten pabėgo Kalamickų giminaitis Izraelis Ippas (vėliau Ipson) su žmona Edna ir sūnumi Jakobu (vėliau Jay M. Ipson). Iš Kauno geto vežimu juos išvežė geras Iciko Kalamicko pažįstamas Marčiukas. Pirmiausia Marčiukas juos nuvežė į savo namus Jiezne, tačiau ten likti buvo pernelyg pavojinga, todėl Ippų šeima, ieškodama prieglobsčio, glaudėsi pas keletą ūkininkų, kol jiems buvo pasiūlyta apsistoti pas Vaclovą ir Oną Paškauskus, gyvenusius Klėriškių kaime, Kaišiadorių rajone.
Izraelis Ippas, padedamas Vaclovo Paškausko posūniui Stanislavui Krivičiui, netoli Paškauskų namų iškasė bunkerį, kuriame Ippų šeima praleido devynis mėnesius, o vėliau prie jų prisijungė ir gausi Kalamickų šeimyna. Bunkeris buvo labai gerai užmaskuotas, iš viršaus apsodintas žole, o įėjimas į bunkerį buvo padarytas po netoliese esančia bulvių duobe. Iškilus galimam pavojui, buvo numatyta galimybė pabėgti pro tunelį, sujungusį slėptuvę su kita bulvių duobe.
Šioje, itin gerai užmaskuotoje slėptuvėje, Vaclovo ir Onos Paškauskų bei Stanislovo Krivičiaus globojami laisvės sulaukė 13 žmonių: Izraelis ir Edna Ippai (Ipsonai), jų sūnus Jakobas (Jay) M.Ipson, Icikas Kalamickas, jo žmona Ida su sūnumis Jakovu ir Dovydu, Idos sesuo Raja Šlom su sūnumi Emanueliu, Izraelio Ippo pusbroliai Mošė ir Izraelis Gilmanai su žmonomis.
Ona ir Vaclovas Paškauskai ir Onos sūnus Stanislovas Krivičius pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais 1998 metais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija