Žydų gelbėtojai

Pekarskienė Eugenija

EUGENIJA PEKARSKIENĖ ir VIKTORAS PEKARSKIS
Neonila PEKARSKYTĖ-PAKALNIŠKIENĖ


Lėjos Dulickaitės-Šeštokienės ir Jurgio Šeštoko sūnus Anatolijus gimė 1939-ųjų birželį Kaune. Prasidėjus karui, Lėja ir Jurgis Šeštokai, nešini vaiku, mėgino pabėgti nuo puolančių vokiečių, bet pėsčiomis nepaskubėsi, ir vermachto kariauna juos pasivijo Daugpilyje. Vokiečiai Jurgį Šeštoką suėmė. Lėja su kūdikiu iš Daugpilio grįžo atgal į Radviliškį – ieškoti slėptuvės sau ir vaikui. Čia ją priėmė Eugenija ir Viktoras Pekarskiai. Anatolijų globojo Pekarskių duktė Neonila, kuri gavo dokumentus, jog tai esąs jos pavainikis sūnus. Tuo metu Lėją Šeštokienę pasiekė žinia, jog jos vyras paleistas ir gyvena Kaune.
Palikusi vaiką Neonilai, Lėja grįžo į Kauną. Savo butą rado tuščią, išplėštą. Pernakvojo, bet buvo įskųsta, suimta ir įkalinta gete. Iškalėjusi tris mėnesius, 1941 m. spalio 25 d. pabėgo ir pėsčiomis grįžo į Radviliškį. Ten rado vyrą, kuris gyveno pas savo motiną. Kartu gyventi buvo pavojinga, nes policija tikrino jos vyrą, ar negyvena kartu su žmona žyde. Todėl teko slapstytis pas Pekarskius. Po poros savaičių išaiškėjo, kad vienas kaimynas, kuriuo nebuvo galima pasitikėti, pastebėjo, jog pas Pekarskius gyvena svetimas žmogus. Reikėjo skubiai naktį palikti namus ir bėgti pas savo uošvienę Barborą Šeštokienę, bet ir čia buvo nesaugu. Todėl praėjus vos mėnesiui, Lėja slapčiomis pasiekė Šeduvą, kur priglaudė Stasė Padgurskienė. Čia Lėja slapstėsi net tris mėnesius, kol ją vėl pastebėjo kaimynai. Vėl teko skubiai keisti prieglobstį. Laimė, buvo iš anksto susitarta su ūkininku Broniumi Šereiva iš Naujasodžių kaimo, netoli Šeduvos. Ten Lėja slapstėsi dešimt mėnesių. Iš ten ji buvo išvežta į Bebrujėlių kaimą pas ūkininką Vilių Dangį, kuris ją slėpė ir globojo iki karo pabaigos. Pasitraukus vokiečiams, visi lengviau atsikvėpė. Lėjos Šeštokienės šeima vėl susijungė ir apsigyveno Radviliškyje.
Ištisus trejus metus dešimtys žmonių, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybėmis gelbėjo nuo mirties žydę Lėją Šeštokienę ir jos sūnų Anatolijų. Tam, kad būtų sunaikinta 100 žydų, užteko vieno budelio, o tam, kad būtų išsaugota nuo mirties tik du žmones, reikėjo daugiau nei dvidešimt žmonių milžiniškų pastangų, išmanymo, dvasinių jėgų bei ryžto.
Lėja ir jos šeimos nariai niekada neužmirš savo gelbėtojų ir jų žygdarbio.
Gaila, bet šiandien gyvi tik du žmonės, gelbėję Lėją Šeštokienę ir Anatolijų Šeštoką. Tai Neonila Pekarskytė-Pakalniškienė bei Viliaus Dangio duktė Jadvyga Dangytė-Kaupienė. Abi gyvena Radviliškyje.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 2 sąsiuvinis,
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Vilnius, 1999


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija