Žydų gelbėtojai

Plokšto Uršulė

Galina Vyšniauskienė – Eleonora Grinberg

Galiu papasakoti apie 1941-1945 m. tik tiek, kiek žinau iš įmotės Uršulės Plokšto ir auklės Veronikos Tunevič pasakojimų, nes karo pradžioje man buvo tik pusantrų metų.
Mano tėvai Izraelis ir Marija Grinberg (gimimo liudijime - Malke Gitlė Špinak) iki karo gyveno Lenkijoje, Varšuvoje. Tėvas vertėsi medienos prekyba ir turėjo audimo fabriką. 1939 m. rugsėjo mėnesį, hitlerininkams užpuolus Lenkiją, mano tėvai pabėgo į Vilnių ir gyveno Aguonų g. 15; ten aš ir gimiau 1940 m. sausio 1 d.
1941-ųjų vasarą mano mama Marija, auklė ir aš poilsiavome pas mamos seserį Naugarduke (Baltarusijoje). Mamos sesers vyras buvo Naugarduko ligoninės vyriausiasis gydytojas. Jie turėjo mažą sūnelį. Karas užklupo mus Baltarusijoje, o mano tėvas liko Vilniuje. Būgštaudama dėl mano gyvybės mama atidavė mane auklei Veronikai. Norėjo atiduoti ir berniuką, tačiau tai buvo neįmanoma, nes vokiečiai iškart būtų atpažinę. Auklė išsivežė mane į Vilnių. Apie šimtą kilometrų ji ėjo pėsčiomis ir nešėsi mane ant nugaros. Kartais sustabdydavo pro šalį važiuojančius vežimus. Ant jos kojų ilgai negijo kruvinos nuospaudos.
Grįžę į Vilnių mano tėvai kartu su manimi pateko į Vilniaus getą. Ten ir dingo jų pėdsakai. Mane iš geto išgelbėjo mano auklė V. Tunevič, ir aš atsidūriau jos pažįstamų Uršulės ir Vladislavo Plokšto šeimoje; jie gyveno Žvėryne, Blindžių g. 8. Tai buvo 1941 m. gruodžio pabaigoje.
Po kurio laiko auklę išvežė į Vokietiją priverčiamiesiems darbams. Ji atsidūrė Frankfurte prie Maino.
Plokšto šeimoje tada jau buvo du sūnūs - Ričardas ir Tadeušas, o 1944 m. pabaigoje gimė dar vienas sūnus - Vladimiras.
Visi Plokšto šeimos nariai žinojo tiesą, kaip aš atsiradau jų šeimoje, bet niekada man dėl to nepriekaištavo.
Vokiečių okupacijos laikotarpiu Plokšto šeima slėpė mane iki 1944 m. birželio mėnesio. Jie nuolat baiminosi dėl mano ir savo pačių gyvybės.
Šeimos materialinę padėtį sunkino tai, kad man nebuvo skirta net maisto kortelės, todėl duonos kąsniu su manimi dalijosi visi Plokšto šeimos nariai. Seimą gyveno labai skurdžiai, nes dėl nedarbo Vladislavas dirbo tik dvi dienas per savaitę. Kad galėtų kaip nors išgyventi, Uršulė laikė ožką, vištų ir triušių.
Kaimynai apie mane nieko nežinojo. Pasibaigus karui įtėviai vylėsi, kad atsiras mano tikrieji tėvai, bet nesulaukę 1946 m. gegužės 10 d. oficialiai mane įsidukrino ir davė savo pavardę - Plokšto, o vardą - Galina.
1965 m. mirė mano įtėvis V. Plokšto, įmotė labai liūdėjo dėl jo; galbūt todėl ji 1967 m. pirmą kartą papasakojo man visą šią istoriją.
Nuo to laiko ėmiau atkakliai ieškoti savo auklės V. Tunevič, ir man pavyko rasti ją Lenkijoje, Skubicės mieste. Perėjusi vokiečių koncentracijos stovyklas ji labai sirgo, buvo pusiau paralyžiuota. Iš jos aš dar daugiau sužinojau apie savo tikruosius tėvus Grinbergus. Ji man nupasakojo ir jų išvaizdą - juk aš jų visai neprisiminiau, o nuotraukų neliko; tad iš pasakojimų jau galėjau įsivaizduoti, kaip jie atrodė. Iš auklės žinojau visą savo istoriją, nes ji mane ne tik augino, bet ir išgelbėjo.
Per tuos dešimtmečius daug kartų pas ją svečiavausi, o pas mane atvažiuodavo jos duktė Teresa. 1977 m. auklė mirė po insulto.
Aš daug metų ieškojau savo tėvų Grinbergų ir per Lenkijos Raudonąjį Kryžių, ir per Ženevos Raudonąjį Kryžių, per laikraštį Litovskij Jerusalim; taip pat per Baltarusijos Raudonąjį Kryžių bandžiau surasti savo motinos gimines, kurie gyveno Naugarduke. Deja, nesėkmingai. Matyt, ir tėvai, ir giminės žuvo. Baltarusijos Raudonasis Kryžius atsakė, kad visi archyvai sudegė ir nieko iš giminių surasti nepavyko.
Uršulė Plokšto ir jos vyras Vladislavas 1993 m. buvo apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties). 1994 m. Jad Vašem Holokausto institutas jiems suteikė Pasaulio Tautų Teisuolių vardą. Mano auklė Veronika Tunevič 1995 m. taip pat pripažinta Pasaulio Tautų Teisuole.

Vilnius, 2001 m

Su adata širdyje. Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai. Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 2003

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija