Žydų gelbėtojai

Premeneckas Vytautas


Genė Premeneckaitė-Jonušienė
Aleksandra Premeneckienė
Juozas Premeneckas
Vytautas Premeneckas
Stanislovas Jokūbauskis
Judel Ošer Beiles


Didžiosios akcijos Kauno gete metu, 1941 spalio 29 d., Chana ir Lazaris Beilesai buvo nužudyti Kauno IX forte. Jų penkiolikmečiam sūnui Judeliui tą dieną pavyko išsigelbėti iš mirtininkų duobės. Paauglys atėjo pas seną jo tėvų pažįstamą – restorano savininkę, kuri dar karo pradžioje pasiūlė Beilesams savo pagalbą. Restorane dažnai lankydavosi esesininkai, todėl Judelis negalėjo ten pasilikti.
Šeimininkė, ieškodama Judeliui pastogės, supažindino vaikiną su dirbusia pas ją skalbėja Gene Premeneckaite (vėliau Jonušienė), kuri gyveno Muniškių kaime. Genė įkalbino savo šeimą – motiną Aleksandrą Premeneckienę, vyresnįjį brolį, aštuoniolikmetį Juozą ir jaunesnįjį Vytautą paslėpti Judelį jų namuose Muniškių kaime. Tai buvo labai pavojinga, nes vienas iš Premeneckų giminaičių, gyvenantis gretimame kaime ir dažnai pas juos lankydavęsis, buvo vokiečių parankinis. Be to, kai kurie kaimynai buvo atvirai nusiteikę prieš žydus, o vienas iš jų net buvo nužudęs žydę, kurį atėjo pas jį ieškodama prieglobsčio. Nepabūgę pavojaus, Premeneckai priėmė pas save Judelį ir laikė tai griežtoje paslaptyje, kad niekas iš pašalinių apie jį nesužinotų.
Įsitraukęs į Kauno geto pogrindinės organizacijos veiklą, Judelis kuriam laikui išėjo iš Premeneckų namų ir sugrįžo į getą. Kunigui Stanislovui Jokūbauskiui, kuris prieš karą buvo Judelio klasės auklėtoju padedant, Judelis Beilesas gelbėjo Kauno geto vaikus. Judelis išnešdavo vaikus iš geto, o kunigas Stanislovas Jokūbauskis padėdavo surasti vaikams patikimą prieglobstį.
Kunigas Stanislovas Jokūbauskis padėjo slapstytis ir pačiam Beilesui.
Judelis buvo dar kartą sugrįžęs į Muniškių kaimą pas Premeneckus, tačiau nenorėjo ilgam gete palikti savo artimųjų, todėl vėl grįžo į getą, nors Genutė Premeneckaitė ir labai įkalbinėjo Judelį pasilikti pas juos kaime.
Paskutinėmis Kauno geto egzistavimo dienomis sargyba buvo sustiprinta, Judeliui nebepavyko pabėgti iš geto ir nusigauti atgal pas Premeneckus. Kartu su kitais geto kaliniais Kauno geto likvidavimo dienomis Judelį Beilisą išvežė į Dachau, kur jam teko pergyventi visus koncentracijos stovyklos baisumus ir vienintelio likusio gyvo šeimos nario brolio Josifo mirtį.
Judelis Beilesas išgyveno Dachau ir išvyko į Palestiną.Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija