Žydų gelbėtojai

Rakevičius Česlovas

Algimantas ir Česlovas Rakevičiai sudarė žmonių, kuriuos jų šeimos nariai išvežė iš Kauno geto, slapstė savo namuose Keidžių kaime arba surado jiems kitus patikimus gelbėtojus, sąrašą:

Nožikovienė (motina) Nožikovaitė (duktė) Nožikovas (sūnus) Drugeraitė Rachelė Drugeraitė (Rachelės sesuo) Gancas (brolis) Gancaitė (sesuo) Melcas Mejeris (tėvas) Melcienė Henia (motina) Melcaitė Julija (duktė) Elijaševičius (vyras) Elijaševičienė (žmona) Manas (vyras) Manienė (žmona)
Barakas Aharonas (sūnus) Brik (Barak) Lėja (motina) Leibzonas (vyras) Leibzonienė (žmona) Leibzonaitė (duktė) Iserlis Zivaitė Sara Raibšteinienė Liba (motina) Raibšteinaitė Mirelė (duktė) Zarkinas Simas (vyras) Zarkinienė Chaja (žmona) Zarkinaitė Rūta (duktė) Zarkinas Leiba (sūnus) Zarkinaitė Jantė (Simo sesuo) Mazinterienė Kelcas Orčikas (vyras) Kelcienė Sorė Beilė (žmona) Kulieša Gutelis (brolis) Kulieša Mošė (brolis) Kuliešiūtė Feigė (sesuo) Kuliešiūtė Lėja (sesuo) Kuliešiūtė Šeinė (sesuo) Kuliešų giminaitė Franė Libmanaitė Liuba (sesuo) Libmanaitė Sara (sesuo) Libmanaitė Chava (sesuo) Libmanas Akiva (brolis)

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija