Apie

1941-12-01 3/A operatyvinio būrio vado Karlo Jägerio raportas

1941 m. gruodžio 1 d. Karlo Jägerio pranešimas Vyriausiajai reicho saugumo valdybai apie operatyvinio būrio Nr.3 įvykdytas masines žudynes Lietuvoje yra vienas reikšmingiausių holokausto istorijos dokumentų Europoje. Šiame dokumente smulkmeniškai ir tiksliai surašytos konkrečiame regione beveik per pusmetį įvykdytos žydų žudynės, nurodytos konkrečios datos, žudynių vietos ir aukų skaičiai. Jägerio raportas atspindi siaubingą žydų žudynių mastą Lietuvoje per 1941 metų antrąjį pusmetį. Svarbiausias žudynių iniciatorius ir vykdytojas buvo pavaldus Jägeriui oberšturmfiurerio Joachimo Hamanno vadovaujamas skrajojantis būrys (Rollkomando).
raktažodžiai: istorinis kontekstas
Jūs naudojate mažiems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į didesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Versija didesniems ekranams