Žydų gelbėtojai

Ona ir Vladislovas NORKEVIČIAI,
Vladislovo brolis Stasys NORKEVIČIUS
ir sesuo Stasė NORKUTĖ
Ona ir Juozas MOCIAI


Riva Hiršovičiūtė su savo tėvais gyveno Raseinių rajone, Viduklės miestelyje. Rivos tėvus sušaudė karo pradžioje Viduklėje, o Rivą, Viduklės kunigui Jurgelevičiui rekomendavus, priglaudė valstiečių Norkevičių šeima, gyvenusi Trepėnų kaime, Raseinių rajone.
Visa Norkevičių šeima – Vladislovas Norkevičius ir jo žmona Ona, Vladislovo brolis Stasys Norkevičius ir sesuo Stasė Norkutė, saugojo ir globojo Rivą apie du metus. Visgi kaime pasklido gandai, kad pas Norkevičius slapstosi neaiškus žmogus. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, reikėjo skubiai surasti Rivai kitą slapstymosi vietą. Į pagalbą atėjo Viduklės kunigas Algirdas Mocius. Jis pats asmeniškai išvežė Rivą į tėviškę pas savo tėvus Oną ir Juozą Mocius, gyvenusius Šiaulių rajone, Dapkūnų kaime, kur Riva ir sulaukė išvadavimo. Po karo Riva sugrįžo į Viduklę, čia susituokė su Pasaulio Tautų Teisuoliu Česlovu Rakevičiumi, pagimdė sūnų Henriką. Iki savo gyvenimo pabaigos Riva Rakevičienė (Hiršovičiūtė) gyveno Kaune.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija