Žydų gelbėtojai

"ANTANINA"

Kartą garsaus Maskvos teatro MCHAT režisierius Kama Ginkas gauna laišką iš Kauno, kuriame rašoma:
Brangusis Kamuti, atsiprašau, kad kreipiuosi į Jus, tokį žinomą, garsų žmogų. Nejaugi tai tu, Kamuti, tas mažylis, kurį aš šildžiau savo pataluose? Aš tave gelbėjau, o tavo tėvas ateidavo aplankyti. Nejaugi neprisimeni, kaip tu mane mylėjai, laikydavaisi įsitvėręs už mano sijono?! Ir tavo tėvelis netgi mane barė, sakydamas, kad nereikia taip prisipratinti vaiko. Nejaugi tai tu tapai tokiu garsiu režisieriumi?
Leningrado televizijos laida «Пятое колесо» 1990 metais sukūrė videofilmą „Antanina“, apie labai šiltą ir jaudinantį režisieriaus Kamos Ginko ir jo gelbėtojos Antaninos Skačkauskaitės Vaičiūnienės susitikimą jos bute Kaune. Išgirsime Antaninos pasakojimą apie Kauno geto žydų vaikų gelbėjimą.
Filmo režisierius Aleksandr Krivonos.

raktažodžiai: gelbėtojai išgelbėti vaikai
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija