Išgelbėti žydų vaikai

Я родом не из детcтва – из Шоа, Я выжила – подстреленная птица, Израненная детская душа До старости не в силах исцелиться. (Ne iš vaikystės atėjau – iš Šoa, / Aš išlikau gyva – paukštė pašauta / Širdis, man, vaikui, sužeista, / Ir žiloje senatvėj neužgyja. Šį ir kitus čia cituojamus eilėraščius vertė jų autorė – Tamara Lazersonaitė-Rostovskaja.) Mano vaikystė baigėsi 1941 metų birželio 22-ąją. Auštant bombardavo Kauną. Lėktuvai su geltonais atpažinimo ženklais ant sparnų skraidė virš mano galvos ir kažkur toli mėtė bombas. Sulig kiekvienu sprogimu atrodė, kad lekia ir mano galva. Karas! Aš ką tik buvau baigusi pradinę mokyklą ir kūriau atostogų planus. Spintoje jau kabojo nauja gimnazistės uniforma, kurią turėjau apsirengti rugsėjo pirmąją. Ypač mane džiugino auksiniais siūlais siuvinėta rudo aksomo uniforminė kepuraitė. Aš negalėjau ja atsidžiaugti, vis užsidėdavau kelis kartus per dieną... Nei gimnazistiškos uniformos, nei kepuraitės, deja, man nebeprireikė... Birželio 24-ąją vokiečiai užėmė Kauną. Išsirikiavę lygiomis eilėmis važiavo motociklininkai, už jų žygiavo pėstininkai. Daug žmonių stovėjo abiejose gatvės pusėse ir mėtė gėles, daug gėlių. Jie džiaugėsi, kad atsikratė nekenčiamos tarybų valdžios, kuri kaip tik tomis prieškarinėmis dienomis vykdė masines represijas ir gyventojų deportaciją į Sibirą. Žydai gėlių nemėtė. Jie stengėsi mažiau rodytis gatvėse ir jaudindamiesi laukė, kaip viskas klostysis toliau... Daug laukti nereikėjo. Žaibo greitumu įsakymas skriejo po įsakymo. Žydai privalo nešioti geltoną ženklą – Dovydo žvaigždę. Vieną priekyje ant krūtinės, kitą ant nugaros. Kad kiekvienas praeivis iš toli matytų: eina žydas... Žydams draudžiama eiti šaligatviu. Žydai privalo eiti grindiniu, kaip gyvuliai... Netrukus aš pirmą sykį išgirdau taip vėliau man nekenčiamą žodį getas... Norėčiau supažindinti jus su savo šeima. Tėvas – Vladimiras Lazersonas, gydytojas psichologas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1940-1941 Vilniaus Valstybinio universiteto psichologijos katedros vedėjas. Skaitė paskaitas, gydė ligonius, rašė straipsnius į mokslinius žurnalus. Su politika neturėjo nieko bendra. Gimęs Maskvoje. Motina – Regina Lazersonienė, vaikų gydytoja. Gimė Lenkijoje, Plonske. Tėvai susipažino Frankfurte, studijuodami mediciną. Mes pas tėvus buvome trys: vyriausias – Rudolfas, mes jį vadinome Rudiku, vidurinysis – Viktoras ir jauniausia aš – vienintelė dukra Tamara. Rudolfas buvo labai gabus. Jam buvo penkiolika, ir prieš pat karo pradžią jis išlaikė visus brandos atestato egzaminus. Pirmąją karo dieną norėjo bėgti į Rytus, blaškėsi, nerado sau vietos. Tėvas įkalbėjo pasilikti. Kai vokiečiai jau buvo užėmę miestą, suskambėjo telefonas. Skambino Rudiko mokytojas ir paprašė jį ateiti – norįs pasitarti dėl brandos atestatų įteikimo procedūros. Rudolfas apsivilko savo naująjį kostiumą, išėjo ir... negrįžo. Kas, kaip ir kada atsitiko, aš jau niekada nebesužinosiu... Jei tikėti gandais, tai jį sušaudė VI forte. Už ką? Niekas tada neklausė. Rudikas norėjo būti astronomu. Vakarais jis žiūrėdavo į žvaigždes. Į tas pačias žvaigždes žiūrėdama aš ir dabar su juo kalbuosi... Kur tu, prieš laiką užgesusi žvaigždele mano? Jam aš paskyriau savo eilėraštį „Крик“.
Ты для себя копал могилу. Фашисты пьяные устали, А ты, мальчишка, полон силы, Но, Боже, руки как дрожали!

Копал ты долго, неумело Ту землю, что любил когда-то, И дрожь пронизывала тело, И уходила вкось лопата. О чем ты думал, мальчик бедный... Зловеще каркали вороны, В обойму вставлены патроны, И колокольный звон к обедне – В тот день воскресный. День последний. Ты поседел, родной, в единный миг И закричал пронзительно и дико ... Потряс мне душу твой предсмертный крик. Но мир глухой... Он не услышал крика.
(„Klyksmas”. Rudiko atminimui Tu pats kasei sau duobę. / Girti fašistai jau pavargo, / O tau, berniuk, jėgų nestigo, / Bet, Dieve, kaip drebėjo rankos! // Kasei ilgai ir negrabiai / Kadais mylėtą žemę, / Ir šiurpas skverbėsi į tavo kūną, / Kreivai kastuvas smigo. // Ką tu galvojai, nelaimingas vaike?.. // Šiurpiai kranksėjo varnos. / Apkabas pripildė šovinių, / Skambėjo varpas, kvietė į mišias – / Sekmadienį. Tą paskutinę dieną. // Tu pražilai, o broli, per akimirką / Ir klaikiai surikai... / Man sielą pervėrė / priešmirtinis klyksmas tavo. / Pasaulis liko kurčias... / Jis neišgirdo klyksmo.) Viktoras buvo fantazuotojas, padauža. Rašė eilėraščius. Kai jo eilėraštukas pasirodė vaikiškame žurnale, mes nusprendėme – bus poetas. Pranašystės neišsipildė. Būdamas gete Viktoras rašė eilėraščius, apybraižas, rašė ir dienoraštį. Dienoraštis, deja, neišliko. Viktoro apybraižas ir eilėraščius aš įtraukiau į knygą „Тетрадь из сожженного гетто“. Mano dideliam nusivylimui, jis šios knygos jau nebepamatė. Lietuviškas knygos variantas – „Tamaros dienoraštis“. Aš buvau jauniausia šeimoje. Vaikystėje niekuo ypatingu nepasižymėjau. Mokiausi vidutiniškai, žaidžiau su lėlėmis, mėgau eilėraščius, pasakas ir gėles. Gete rašiau dienoraštį, eiles ir... maitinau visą šeimą. Trylikos metų nuėjau dirbti į brigadą, kad turėčiau galimybę parsinešti maisto produktų ir nemirtume visi iš bado. Prisiimtas pareigas vykdžiau noriai ir didžiavausi, kad būdama mažiausia visą šeimą aprūpinu maistu.


Tamara Lazersonaitė-Rostovskaja „Trys motinos“ Iš IV knygos Gyvybę ir duoną nešančios rankos Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija