Išgelbėti žydų vaikai

Šalomas Peresas

Ar nepavojinga pažinti mamą?
Šalomas Peresas

Išgelbėti bulvių maišuose
50 Kauno geto vaikų istorijų
Parengė Solomonas Abramovičius ir Jakovas Zilbergas

Gimiau Kaune 1934-ųjų birželio 6 dieną Eliezerio (Leizerio) Pereso ir Šulos (mergautine pavarde Budnikaitė) šeimoje. Po šešerių metų, 1940 m. rugsėjo 25-ąją, mūsų šeimos židinio atsirado ir sesutė Ahuva (Liuba).
Mūsų mama, kiek man žinoma, gimė kažkokiame Krekenavos ūkyje ar bent jau ten gyveno jos tėvai. Mokyklą ji lankė Panevėžyje. Tėvas gimė ir augo Kaune.
Tą dieną, kai vokiečiai įsiveržė į Lietuvą, mūsų šeima su didžiule bėglių minia bandė trauktis į Rusiją. Dalis tų žmonių važiavo vežimais, bet dauguma, kaip ir mes, ėjo pėsčiomis. Grėsmingi vokiečių antskrydžiai vertė minią nuolat ieškoti priedangos grioviuose ar laukuose. Manau, kad mūsų tėvas dingo ten, toje baisioje sumaištyje. Slėpėmės kluone. Staiga išgirdome beldimą į duris. Tai buvo vokiečių parašiutininkas, jis pranešė mums, jog „teritorija išvaduota nuo sovietų kariuomenės“ ir patarė grįžti namo. Pakeliui į Kauną sutikome į rytus besitraukiančią rusų kariuomenės virtinę, tačiau jie mūsų paimti negalėjo. Kariai sakė, kad jei susidurtų su vokiečiais, būtų priversti pasiduoti, nes visi jų ginklai ir šaudmenys pavogti. Toliau traukdami Kauno link matėme pakelėje sužeistuosius – nutrauktomis galūnėmis, plūstančius krauju, maldaujančius padėti. Mama pateko į getą su dviem vaikais, be vyro, o tėvas grįžo į Kauną po metų. Per tuos metus jis buvo patekęs į kelis getus, iš visų jam pavyko pabėgti. Jis slapstėsi įvairiuose Baltarusijos kaimuose. Tėvui padėjo išgyventi puikus technikos išmanymas, kurį buvo įgijęs soviet Lietuvoje, kai teko atsisakyti ankstesnės keliaujančio prekybininko veiklos. Jis mokėjo sutaisyti ūkininkams puodus, vokiečiams – senus sovietinius automobilius ir kt. Tėvui grįžus, kurį laiką mūsų namuose lankydavosi daugybė žmonių – jie užeidavo pasiklausti, ar jis nebuvo sutikęs jų dingusių giminaičių. Paskutinė tėvo darbovietė buvo kažkur už geto ribų. Tą lemtingą dieną jis pūtė autobuso, o gal sunkvežimio ratus. Pagaliau pamatė, kad slėgis pakankamas, ir liovėsi pūsti. Tačiau jį prižiūrėjęs sargybinis parodė, kad slėgio matuoklis dar nepasiekė reikiamos padalos, ir apkaltinęs tėvą kenkimu liepė jam pūsti toliau. Padanga sprogo ir iššokęs ratlankis dviejose vietose tėvui sulaužė abi kojas. Tėvas buvo įsitikinęs, kad jam būnant tualete prižiūrėtojas tyčia perstūmė slėgio matuoklio rodyklę. Jį paguldė į geto ligoninę ir operavo be nuskausminimo; gydytojai toje ligoninėje buvo labai geri, tačiau jie neturėjo reikiamų instrumentų ir medikamentų.
Paaiškėjus, kad getą ketinama likviduoti, žmonės pradėjo kasti požemines malinas su įvairiausiais slaptais įėjimais. Mūsų namuose įėjimas į slėptuvę buvo virtuvės grindyse, priešais krosnį, po apsauginiu metalo dangčiu. Tėvai, nors ir turėjo išsikasę slėptuvę, ja per daug nesikliovė, ieškojo galimybių pasislėpti už geto ribų. Mūsų šeimai pasisekė, nes mama turėjo ypatingų sugebėjimų, padedančių išgyventi,– buvo labai energinga ir tvirtai tikėjo, kad suras sprendimą. Ji nebuvo panaši į žydę, ir, kai sėkmingai išsprukusi iš geto gyventojų, vedamų į darbus, kolonos, nusiplėšdavo geltoną lopą, puikiai mokėdama lietuvių kalbą laisvai vaikščiodavo mieste. Gete buvo keturi tėvo broliai ir seserys, kai kurie jų vedę ir turėjo vaikų. Išgirdę mūsų tėvų planą išsiųsti vaikus iš geto, jie pareiškė, kad nepritaria tokiam žingsniui ir kad visų šeimos narių likimas turi būti vienodas. O mūsų tėvai manė, kad geriau tegul bent kas išgyvena, nei visi miršta. Jie susitaikė su tuo, kad, jei išgyvens, jų vaikai gali būti užauginti katalikais. Tėvams tai atrodė geresnė išeitis nei mirtis. Likimas įrodė, jog jų sprendimas buvo teisingas: iš tėvo brolių ir seserų teišgyveno du – sesuo ir brolis, – kiti kartu su sutuoktiniais ir vaikais karo pabaigos nesulaukė. Iš jų mes žinome tik išgyvenusį dėdę Elijahu Peresą, jis turėjo sūnų
Israelį, kuris žuvo gete.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija