Išgelbėti žydų vaikai

Grigorijus (Stanislavas) Šeršnevskis

Sonia Madeiskerytė – aktyvi revoliucinio pasipriešinimo Vilniaus krašte dalyvė. Karo metais nelegaliai gyveno už geto ribų Sofijos Romanovskos pavarde ir vykdė miesto antifašistinės organizacijos bei geto pasipriešinimo organizacijos užduotis. Soniai Madeiskerytei padedant, Vilniaus geto pogrindininkai, kanalizacijos vamzdžiais pabėgę iš geto, pasiekė mišką. Gyvendama už geto ribų, Sonia Madeiskerytė ieškojo vietų vaikų slapstymui. Sonia – pirmoji mažojo Grigorijaus (Stanislavo) Šeršnevskio gelbėtoja. Ji žinojo, kad Užupio gatvėje gyvenanti Aleksandra Dževecka globoja vaikus, ir susitarė su ja, kad ši priims jos draugų Rozos ir Bero Šeršnevskių sūnų. 1944 pavasarį gestapas suėmė Sonią Madeiskerytę, kankino ir nužudė Lukiškių kalėjime
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija